שיעור שמש

הרב אורי ניצל את מזג האוויר הטוב ואת פינות אבן הטוען בכניסה לישיבה, המאפשרות לערוך שיעור שמש ולימוד בקבוצות יישר כוח.