מסע ישראלי לשכבת יב

שכבת י"ב יצאה למסע ישראלי עמוס וחשוב!