ישיבה של עם התנועה

חודש ארגון נפתח רשמית. רצינו  לומר לבנים כמה חשוב להיות חלק מתנועות נוער. אנו מעריכים את אלו שלוקחים חלק בהובלת החינוך הלא פורמלי. המדריכים עושים עבודת קודש ומוסיפים רבות לבנים. לשם כך הזמנו את יאיר שחל מזכ"ל בני עקיבא שהעביר שיחה לשכבות י' ויא' על נושא חודש הארגון "אני והמשפחה". בסוף שרנו את המנון בנ"ע יד אחים. אחר כך צ'פרנו את המדריכים מכל תנועות הנוער. הודינו להם וברכנו אותם בברכת חזקו ואמצו להמשך הדרך.