הקדמה והתנצלות: ישיבת בנ"ע במודיעין מתנהלת בדרך  של: "אמון בחירה ואחריות".
מתוך אמון מלא בכם התלמידים אנחנו מאפשרים לכם לבחור את הנתיבים המתאימים לכם ביותר ולקחת את האחריות על הבחירה.  הדרך בה אנו צועדים יד ביד ההנהלה, הצוות והתלמידים מחייבת את כולנו לבגרות ולשקיפות.
יחס של אמון מביא לפתיחות רבה, לשבירת מחיצות, להעצמה אישית ולגוון האפשריות. התרומה הגדולה ליחס הדדי של אמון היא ביצירת אווירה נעימה ומיוחדת. מתווה ייחודי זה  יכול להיות מיושם כאשר יש בשני הצדדים מי שלוקח את האחריות.
בתוך הישיבה נמצא מספר קטן של תלמידים שאינם מתאימים למסגרת ייחודית זו.
האמון של כולנו מנוצל על ידם  כדי למצוא את ה"פרצות" ולעבור דרכם.
בעולם של "אמון בחירה ואחריות" אין צורך בתקנון היות והמסגרת והגבולות של כולנו ברורים והיה אם נכנסים לתחום האפור של הספק העניין מלובן ביחד בדרך בוגרת והפתרון תמיד נמצא.
דמיינו זוג צעיר שנישא מתוך אהבה בוערת. האם נכתב  ביניהם חוזה מפורט? האם יש צורך לכתוב מי שוטף כלים לאחר הארוחה ,ומי מוריד את הזבל כל יומיים?  
האהבה והאמון והאחריות ההדדית היא המנוע לקשר ולרציפותו. רק לאילו שאיבדו את האמון  או שבגדו באחריות ההדדית נזקקים למסגרת משפטית שתעגן את היחסים ביניהם ותמזער את החיכוכים. 
הקשר בין הצוות ובין התלמידים בישיבה שלנו  בנוי על אהבה. אהבה לאדם ולנשמה האלוקית המיוחדת הגנוזה בכל אחד. בעולם של אהבה ואחווה כבוד והערכה הדדיים השורות הבאות פשוט מיותרות.
למעטים הבנינו הזקוקים ל"קביים" ומתוך כך למתווה ברור של "מותר ואסור".
לבודדים המבקשים את "אימת הדין" במקום דיבוק חברים.
לאלו בלבד נכתבו הכללים הבאים, המציבים גבולות בוהקים.
אנו מייחלים ומתפללים לכמיהתו של  דוד המלך כי:  כל תלמיד ,  מורה ומחנך יזכה
 
כללי התנהגות
הערה:  הכללים שהם ההלכות נכתבו במכוון בקצרה כדי לאפשר  לרוח הדברים לבא לידי ביטוי אמיתי.
 
הנושא
פרוט
1. לבוש  והופעה הולמים כוללים:
כיפה תמיד ( גם מחוץ לישיבה וגם במגרש).
ציצית
מכנסיים ארוכים וחולצה מכובדת וצנועה (גם מבחינת המותגים והכתובות על החולצה).
 אין שרשראות (נראות) לסוגיהם.
תספורות קצרה והולמת.
2. יחסי מורה תלמיד בשיעור ומחוצה לו כוללים:
הגעה בזמן.
כניסה לשיעור חובה.
התנהגות הולמת ומכובדת במהלך השיעור.
עשיית המטלות בכיתה ובבית.
אין לצאת משטח הישיבה ללא אישור.
3. שמירה על רכוש החברים והישיבה כולל:
לכלכוך נזרק רק לפח.
אין פוגעים ברכושו של חבר.
אין פוגעים ברכוש הציבורי של הישיבה.
4. בין אדם לחברו כולל:
אין מגע פיזי אלים בשום מקרה (גם לא מתוך משחק).
דבור מכובד בין תלמיד לתלמיד ובין תלמידים למורים.
לא יעשה שימוש באלימות מילולית.
5. מסיחים וזוללי זמן.
פלא פון/mp/מכשירים אחרים נמצאים בשיעור אך ורק בתוך התיק. נא לא להביא מכשירים עם אינטרנט לישיבה. עיסוק במכשיר בהפסקה מחוץ למבנה בסככות..
 

תורת המחירים:  בד"כ נפעל במדרג חינוכי אשר לוקח בחשבון את חומרת החריגה ותדירותה. למעט מקרים של פגיעה ברכוש או בגוף שם ההשהיה תהיה האופציה הראשונה. במקרה של שימוש במכשיר בכיתה יוחזר המכשיר בסוף היום. באם תשנה התופעה יוחזר המכשיר עם התחייבות מצד ההורים להשאיר את המכשיר בבית שבוע

יהי רצון שתהיה לכולנו שנה ברוכה של לימוד והתקדמות אישית
הרב שמואל רוזנבלום – ראש הישיבה.