תלמידי 'סיירת תנ"ך' בשכבת ח' מטיילים בעקבות ספר שמואל!

תלמידי הסיירת לתל בית שמש - בעקבות מסע ארון הברית מסרני פלשתים אל אנשי בית שמש.

לאחר מכן, סיירו בתל עזקה בעקבות מלחמת ישראל עם הפלשתים והקרב של דוד וגולית.