תלמידי כיתה ט'1 בשיעור מדעים בניסויי נחש פרעה - פירוק תרכובות