תיקון עולם

במשך מספר שבועות בו עסקו כיתות ט' וי' בנושא לחץ חברתי, בין הלשנה לעזרה, בין הסתרת נפילה ובין תמיכה - דרך חשיפה לעולם המבוגרים. המהלך שהובילו בחטיבת הלב היועצת אורית, הרב יהודה והרב אייל וכל צוות המחנכים, הסתיים בערב שיא ביום חמישי האחרון. התלמידים הציגו במצגות ובהצגות בדרך בוגרת את הדילמות בנושא. אחר כך שמענו ביחד הרצאה בנושא שחידדה את האחריות של ה"חברה" על הנפילות של חבריהם. יישר כח לכל צוות חטיבת הלב על המהלך. לצפיה בהופעה של הרכבת שכבת ט' לחצו כאן