תחרות מחוזית באתלטיקה

עשרות בנים השתתפו בתחרות מחוזית באתלטיקה ויצגו את הישיבה בכבוד רב. תודה לאשר שהוביל את החבורה.