שיחות עם הרב שלום ארוש

הרב שלום ארוש קפץ לישיבה ביום שלישי ונתן שיחות נפרדות לתלמידי חט"ב ולתלמידי החט"ע. הוא דיבר על תפילה, אמונה ושמחה.