שומרים על קשר עם בוגרים

במוצאי שבת פרשת בראשית, הגיעו לישיבה כ- 200 בוגרים!! שסיימו לפני שנה ובוגרים שסיימו לפני שלשה חודשים. 

לאחר שברכנו 'שהחיינו' בשם ומלכות, ערכנו שיחה כללית וגם נפגשו עם צוות המחנכים כל מחנך וכיתתו לשעבר. 

היה כיף להיפגש ולשמוע על חוויות, לקבל חיבוק אוהב וגם לקבל תבונות חינוכיות רבות.