שבת שכבתית לכיתות ז' במדרשת שומרון

בשבת פרשת ויקהל, התקיימה שבת מיוחדת בנוכחות מרשימה של התלמידים האלופים!
    </div>
    
		  
	        		<div class=