ישיבת בני עקיבא לפיד "תורת נחום" מודיעין  

ראובן 4 מיקוד 71700  מודיעין   

טלפון: 089759282 , 089759216 

פקס: 089707004  

דואר אלקטרוני: office@ybalm.co.il

 

ליצירת קשר