פעילות מדעים בכיתות עולים

כיתות העולים של פלא עשו פעילות מדעים מיוחדת בתוך הישיבה ומחוצה לה. יישר כוח לרב ערן שמוביל את הפרוייקט ולמאיר הלבורנט שעוזר המון.