עשרה בטבת יום הקדיש הכללי

ום זה היה בצל הפיגועים הקשים משבוע שעבר בעפרה ובגבעת אסף. ערכנו תפילה מיוחדת עם סליחות בשתי החטיבות. תלמידי חטיבת הלב (כיתות ט' וי') שמעו שיחה של מדור שלישי לניצולי שואה מהרב ערן דאום, שהעביר שיחה מרתקת ומאוד מחברת. 

ביום זה, לאור האירועים שקרו במדינה, הוספנו לעצמנו חשבון נפש בשלוש נקודות כדי להתחזק. נגענו בשלוש נקודות בדרכו של יעקב אבינו: תשובה, תפילה וצדקה.

תשובה: כל חט"ב למדה על חשיבות הציצית עם דף מקורות מעוצב וכולם קיבלו מהישיבה גופיית ציצית עם  בקשה לחזק מצווה
יקרה זו. (שאר הישיבה יערכו שיעור דומה בהמשך).  

תפילה: צוות המורים רכש 34 סטים של תהילים מחולק וכל כיתה סיימה ביום זה את כל ספר תהילים. בע"ה הסטים ישמשו את הכיתות גם בהמשך.

צדקה: יצאנו בקריאה לאסוף מכל תלמיד במשך חודש 5 שקלים בשבוע על מנת לעזור למשפחה נזקקת שאנו נאמץ ביחד עם "משפחה אחת". בנוסף, הרב נועם חיבר אותנו לפרויקט החסד של מבוא חורון - יצירת ואריזת רעשנים, כדי להשיג כסף לחוסי הוסטל מבוא חורון. חלק מהכיתות כבר השתתפו בפרויקט כבר בשבוע זה.