ערב להורי כיתות ו'

התקיים בישיבה ערב חשיפה והיכרות מוצלח להורי כיתות ו' לקראת שנה הבאה. בחלק הראשון ההורים נפגשו בעיקר עם תלמידים שהציגו להם מהווי הישיבה הלימודי, התורני והחברתי. ההורים עברו 9 תחנות. בתמונה אתם רואים את תחנת המוזיקה ואת תחנת המשצים (מדריכי של"ח צעירים). תודה רבה לבנים שבשמחה באו ותיארו את שחווים בחום.