עם הפנים קדימה!

בכל השכבות ערכנו שיחה מעצימה לקראת ראש השנה עם דגשים על היעדים המיוחדים לכל שכבה.