עונג שבת מיוחד לכבוד ר"ח כסלו

עונג שבת מיוחד התקיים בשישי ר"ח כסלו.

הרב פישר והרב בועז יחד עם הרבנים הקפיצו את הבנים בשמחה גדולה.