סיורי שלח לכיתות ט

כמעט כל כיתות ט' יצאו לסיור של"ח בחוף ניצנים.

הם למדו על החיים ברצועת החוף, על מי התהום ועל נדידת החולות.

היה ממש כיף!