סיום פרק רביעי במסכת ברכות עם הרב אייל.

סיום וסעודת מצווה.

ברוך ה' כ-30 תלמידים סיימו כעת מסכת מגילה בישיבה במסגרת הדף היומי שנלמד עם הרב אבינועם. את הסיום נעשה בע"ה אחרי המחצית