סדר ערב מתמידים מתרחב

לאור הביקוש, בשבוע שעבר הרחבנו את סדר ערב מתמידים (רשות). פתחנו גם סדר ערב ביום רביעי בערב, מלבד סדר ערב ביום חמישי. המטרה של סדרי ערב לאפשר לחברים ללמוד תורה לשמה ביחד עם הרבנים במגוון נושאים. מתוך יוזמה של הבנים, שבקשו להעמיק את הלימוד התורני מעבר ללימוד הרגיל בכיתות, בע"ה משבוע הבא נפתח את תוכנית "אור איתן". תוכנית של בוקר של תורה עם רבנים מחוץ לישיבה, שיעבירו שיעורי עומק לאחר לימוד בחברותות. כל זה יצטרף לשיעורי עומק
בצורבא מדרבנן המועברים לתלמידים מוכשרים מכיתות ז' ועד י' על חשבון שיעורי גמרא פעם או פעמיים בשבוע.