מתנדבים באנרגיות שיא!!

ט'2 האלופים יצאו להתנדבות במבוא מודיעים.

הם סייעו למשפחות שביתם נשרף בשנה שעברה

וזכו על הדרך בגיבוש כיתתי והנאה מהעשייה המבורכת!
    </div>
    
		  
	        		<div class=