הישיבה רואה במקצוע המתמטיקה מפתח לעולם המדע וההנדסה של בן תורה המעורה בהווית המדינה והחברה. לכן משקיעה הישיבה מאמצים מרובים בקידום תלמידים להשגים גבוהים במתמטיקה ולמיצוי הפוטנציאל האישי של כל תלמיד ותלמיד במקצוע חשוב זה.
על-מנת לעמוד ביעדים אלה הקצתה הישיבה שעות לימוד מעל לשעות התקן של משרד החינוך בצורה משמעותית. נפתחו שתי קבוצות לימוד ברמת 4 יח"ל על מנת ליצור קבוצות לימוד קטנות יותר ולתת ליותר תלמידים אפשרות להגיע לבגרות ריאלית. במקביל כמות התלמידים בקבוצת לימוד ברמת 5 יח"ל גדלה בעקביות כל שנה.
הישיבה רואה חובה לקדם את המתקשים במקצוע בצורה מיטבית. קבוצות הלימוד ברמת 3 יח"ל חולקו על מנת לצמצם את מספר התלמידים בכל קבוצה ולאפשר לימוד פרטני יותר.הוקם פרויקט חונכות בו תלמידי 5 יח"ל חונכים תלמידים בחטיבת הביניים. פרוייקט זה מצליח מאוד וכל התלמידים מרוצים מאוד. התלמידים הגדולים זוכים לתת מעצמם לחבריהם בשכבות הנמוכות ומתגברים אותם ומחזקים את יכולתם והתלמידים הצעירים זוכים לאח גדול ומאמץ שמקדם אותם במתמ' ולעיתים אף בשאר המקצועות.
הישיבה רואה בלימוד המתמטיקה בחטיבת הבניים את הבסיס להצלחה בלימודי המקצוע גם בתיכון לכן אנו שמים דגש על חשיפה של כמה שיותר תלמידים ,כבר בחטיבת הבניים, ללימודי מתמטיקה ברמה גבוהה. חלק ממורי התיכון מלמדים גם בחטיבת הבניים על מנת לייצר רצף לימודי שש שנתי.