משמר כיתות הצורבא

קיימנו בישיבה משמר לכיתות הצורבא ז'-ט'.

המשמר כלל לימוד עצמי, שיעור עם מחנך פלאפל, צ'ונט ושיחה מרתקת על לוחם צה"ל שהשאיר מורשת גדולה.