מפקד ישיבתי עם תנועות הנוער

היום ערכנו מפקד ישיבתי, מפקד תנועות הנוער לרגל שבת הארגון. הצענו לכל הבנים מכל התנועות לבא עם חולצות תנועה לישיבה למפקד ישיבתי שכולו הערכה וכבוד לעשייה הגדולה בתנועות הנוער השונות.היום ערכנו מפקד ישיבתי, מפקד תנועות הנוער לרגל שבת הארגון. הצענו לכל הבנים מכל התנועות לבא עם חולצות תנועה לישיבה למפקד ישיבתי שכולו הערכה וכבוד לעשייה הגדולה בתנועות הנוער השונות.