מפגשים כיתתיים בסוכות

חלק מהמחנכים הזמינו את הבנים אליהם לסוכה לשמוח ולהתבשם מהקשר.