מסע מיוחד חוצה צפון לשכבת י

שכבת ט' עברה מסע מיוחד חוצה צפון מהים התיכון לכיוון הכנרת