מסע אבות ובנים לכיתות ז'

שכבת ז' קיימה מסע אבות ובנים.

יומיים של הליכה אבות ובנים בין מלחמת השחרור למלחמת ששת הימים והשיא ההגעה הרגלית לכותל.
מוזמנים לצפות בסרטון: https://youtu.be/wKdRibn8hn0