מועצת תלמידים מפנקת!

ביחד עם יוסי שטרן, מועצת התלמידים של החטיבה העליונה בשלה פינקה וחלקה מרק חם לתלמידי שכבת ז' החדשים.

אין עליהם! תודה מיוחדת ליהודה גולדיפשר שדחף את כולם..