במסגרת תכנית "יגדיל תורה ויאדיר", מספר לומדי התורה בישיבתנו הוא הגדול במרכז ישיבות בנ"ע. משתתפי התוכנית מתבקשים ללמוד לפחות 50 דפי גמרא ולהיבחן עליהם. פעם בשנה מתקיים טקס בו זוכרים המשתתפים בש"ס מפואר ובפרסים נוספים.