מבחן מסכם לארבעת המינים בחט"ב

לקראת סוכות ערכו מחנכי החט"ב מבחן מעשי מסכם בארבעת המינים. התלמידים נדרשו לאבחן כשר או פסול ואיך נוטלים הלכה למעשה.