מבחן יגידל תורה ויאדיר במרכז ישיבות ואולפנות בנ"ע

בהצלחה לבנים שלנו שיצאו להיבחן במרכז ישיבות ואולפנות בנ"ע במבחן יגדיל תורה ויאדיר.