לקראת סיום מחצית - מתחדשים בראיה מרחבית

סיכום מחצית: בימים האחרונים הועברה לכל שכבה בישיבה מצגת סיכום מחצית המציגה את שעברנו במחצית זו. ברוך ה' הרבה עשייה, למידה ופעילות חברתית נערכה במחצית הקודמת. ברוך ה' עברנו הרבה בכל התחומים. תוך כדי הדברים אני מציין בפני הבנים, כי פרס החינוך הארצי שקבלנו שנה שעברה. שמביע הערכה לישיבה על היותה מצטיינת בכל התחומים, יכול להביא אותנו לשקוט על השמרים ופשוט להמשיך באותה דרך מוצלחת. אנחנו שואפים לקחת את ההצלחה ולהמשיך להשתלם עוד ועוד כי זה הד.נ.א של המקום. הראנו איך הרבה מהדברים בישיבה היו והינם יוזמה של תלמידים או בוגרים, שבכוחות משותפים מניעים אותנו קדימה. אנו קוראים ומציעים לכם ולבנים לחשוב ביחד כיצד להתחדש ולהשתכלל עוד ועוד.

יהי רצון שנזכה להמשיך ולהשתכלל כל הזמן באהבה, באמונה ובשמחה.

מצורף המנון הישיבה שנכתב לפני כמה שנים המבטא את הרוח הזו, לשמיעה לחצו כאן.