לימוד תורה לשמה!

א. בבוקר כ20 תלמידים לומדים לפני התפילה סוגיה יומית עם הרב ראובן.
ב. בתחילת השיעור הראשון כל יום, 25 תלמידים אחרים לומדים עם הרב אבינועם דף יומי. בע"ה היום יערך סיום מסכת עם קיגל והרבה שמחה.
 ג. כ 150 בנים שותפים בלימוד פרשת שבוע עם רש"י דרך קבוצת ווצאפ וסרטונים. אנחנו שולחים פעמיים בשבוע בסרטונים בני חמש דקות על כל חלק של הפרשה ושאלות נלוות. הפתרים נכונה זוכים בפרסים ויצאו בע"ה למופע של צמאה בבניני האומה.