ישיבת בני עקיבא לפיד תורת נחום
רחוב ראובן 4, מודיעין.
מיקוד 71700
דוא"ל: yeshivamodiin@gmail.com
טלפונים: 089759282 , 089759216 פקס: 099707004
ניתן להגיע באמצעות קווי אוטובוס העוברים בשכונת בוכמן.