יום שיא "מכינה לחיים" לשכבת י"ב!

יום השיא הוא חלק ממהלך שנתי של שיעורי חינוך, מפגש עם דמויות מופת והרצאות מבחוץ.

היום התחיל בדברי פתיחה מקסימים של הגב' דבורה רוזנברג הממונה על חינוך לחיים במשפחה ושל הרב שמואל רוזנבלום ראש הישיבה.

לאחר מכן שמעו התלמידים מאת הרב משה הגר על המורכבות של להיות דתי בצבא,
    </div>
    
		  
	        		<div class=