ט'5 האלופים בהתנדבות במבוא מודיעים!

בתיהם של מספר משפחות הגרות במבוא מודיעים, נשרפו קליל.

התלמידים הגיעו לעבוד ולסייע בפינוי פסולת, אבנים וכדו' כדי לשפץ את הבתים.

אשרינו שאלו תלמידינו!!
    </div>
    
		  
	        		<div class=