טיול 'סיירת תנ"ך' בעקבות ספר יהושע

במסגרת לימוד קבוע של התנ"ך בבקיאות בכיתות ז',

יצאו התלמידים לסיור בשטח בעקבות יהושע.

הם הגיעו למקום בו חצו בני ישראל את הירדן והמשיכו לטייל בואדי קלט.

היה טיול מעניין ומגבש
    </div>
    
		  
	        		<div class=