טיול בצפון שכבת י"א

שכבת י"א עברה שבתות כיתתיות, טיול בצפון וסיור בקריית ענבים