חסד ועוד חסד..

לצד ההתנדבות הקבועה כל שבוע של כיתות י' בבתי הספר שבעיר.

כיתות רבות מהחטיבה העליונה, יוצאות כמעט כל יום להתנדבות בחסדי אנוש שבמבוא חורון.

שם הם אורזים מוצרים ועוזרים לאנשים עם מוגבלויות לעבוד ולהתפרנס.

כולם יוצאים מורווחים המקום והתלמידים.