שמונה ימים של חג תקנו לנו חז"ל בגין מה?

הנס???  האם רק בגלל הנס של פך השמן שהספיק מלכתחילה ליום אחד ודלק שמונה ימים נקבע חג זה לדורות?

הנס הזה קטן יחסית והיה די נסתר. מי שזכה לראות אותו היו מעט מהכוהנים שנכנסו להיכל. רוב הציבור היהודי בארץ יכול היה רק לשמוע בדיעבד על הנס ולא לראותו.

אם בנס אנו עסוקים היו בודאי ניסים גדולים יותר בהיסטוריה של עמינו.

לדוג' נס חציית הירדן שהיה מול כל עם ישראל. או נס  המלחמה של 300 הלוחמים של גדעון כנגד המחנה העצום של מדיין. גם נס של מלחמת שמואל בפלישתים היה מרשים יותר. התנ"ך רווי בניסים אף נס לא זכה לדורות ליום חג מלבד פורים.

 הקסם: ימי החנוכה הם אירועים גדולים שמתרחשים  מעט לאחר סגירת התנ"ך. ניסים גלויים כבר אין והנבואה איננה קיימת.

המאמין שואל את עצמו: האם הכל מופקר למקרה? האם אין השגחה מלמעלה?
גם בקרבות של המכבים היו עליות והיו מורדות היו הרוגים. כל חמשת בני מתיתיהו נהרגים בסוף.

למרות זאת, חכמינו לא רצו לוותר על הקב"ה.

בעולם של הסתר פנים הם חיפשו את יד ההשגחה ומצאו אותה בנס המלחמה של מעטים מול רבים. אישוש להשגחה האלוקית הזו בא להם כתוצאה מנס פח השמן. במילים אחרות אנו חוגגים בחנוכה את  "וחזרה מלכות ישראל יתר על מאתיים שנה" ( רמב"ם). נס פח השמן רק הדגיש כי היה זה מהלך אלוקי. זהו האתגר של הימים ההם הוא גם האתגר של הזמן הזה. גם בדור שלנו ניתן וצריך לראות את ניסי ה' והשגחתו. המכבים קבעו כי גם  בעולם של הסתר – יש אלוקים. לכן אנו מפרסמים את הנס ודואגים לצעוק זאת על ידי הנרות המאירים.

 זוהי המשימה הכבדה ביותר הרובצת לפתחינו. להראות לבנים את האמונה הגדול בתוך המציאות המורכבת.