חידון מורשת השואה שלב ב'

 

חידון מורשת השואה שלב ב' התקיים בישיבה בהובלת חיה. יישר כוח!