האם יש חג ללא אירוע היסטורי?

מדוע חוגגים את חג הסוכות דווקא בטו' בתשרי?

לכל חג מהתורה יש אירוע היסטורי הקשור ליום בו חל. ראש השנה – היום בו נברא האדם. (יום הולדת שמח)
יום כיפור – היום בו נמחל עוון העגל ונתנו הלוחות השניות. פסח – יציאת מצרים שבועות – מתן תורה.
הגר"א מוכיח כי בתחילת חג הסוכות התחילו בני ישראל לבנות את המשכן. בניית המשכן התחילה לאחר שכל העם  תרם רבות  והתנדב מיד אחרי יום הכיפורים. המשכן הוא בית עראי שהאדם בונה אותו ומצפה להשראת שכינה במעשה ידיו. כך הסוכה הרעועה היא יצירה אנושית, יצירה אנושית קטנה. האדם עושה את שלו ומצפה שהקב"ה יתחבר אליו. שהקב"ה ישרה את שכינתו ביצירה הלא מושלמת שלנו.
גם כיום זו אותה תחושה. אחרי יום כיפור. יום שבו הכל נעצר ואנחנו מכונסים בתפילה ובתשובה, הגיע הזמן לעשות, לפעול, לבנות ולהזמין את הקב"ה להיות אתנו.
זו התחושה שמלווה אותנו בכל העשייה בישיבה. אנחנו מנסים לעשות, ליצור, לדבר ולהתחבר עם הבנים ומתפללים שיהיה נעם ה' על מעשה ידינו.

חג סוכות שמח.

הרב שמואל רוזנבלום

ראש הישיבה