השביעית עם צה"ל

כדי לפשט תהליכים ולעזור לבנים להיקלט הכי טוב בצה"ל ערכנו הכנה מיוחדת לכל השכבה לקראת צו ראשון שיש לו משמעות רבה לגבי המשך הקליטה והמיון. שבוע שעבר, ביום שלישי, יצאה רוב השכבה במרוכז ליום שהוקדש בעקרו לישיבה ללשכת הגיוס בירושלים. המחנכים ומנהל השכבה ליוו את הבנים במקום.