הרשמה לשנה"ל תשפ"ב

לפרטים ומידע ניתן לפנות למזכירות הישיבה

08-9759282 | office@ybalm.co.il 

למילוי טופס רישום לחצו כאן

למשנתה החינוכית של הישיבה לחצו כאן