הנציגים שלנו במשלחת למאיץ החליקיקים בשוויץ

 

נציגי הישיבה גלעד קוצוויל ודורון לוי משכבת יב' נצפו נהנים בשוויץ בביקור לימודי מיוחד במאיץ החלקיקים. הם נשלחו עם עוד כ-25 בנים ללמוד ולהחכים מטובי המרצים בתחום.