הכנה לקראת המסע לפולין שכבת יא'

כהכנה למסע לפולין יצאה שכבת יא' לסיור מיוחד ביד ושם.