הישיבה עם תנועת הנוער עזרא

שבת שעברה גם בעזרא חגגו שבת שיא. הישיבה פירגנה לחברה בביקור ותודה למדריכי הישיבה...