ביקור כיתות ו'

בשבוע שעבר בימים שלישי ושישי הגיעו כיתות ו' לביקור, כדי לחוות ולטעום מהנעשה בישיבה.