אשרי מי שגדל בתורה!

זכינו ליום של לימוד תורה ותענית דיבור לרגל שובבי"ם ת"ת!
    </div>
    
		  
	        		<div class=